Profesorii

În componenţa catedrelor intră 52 de cadre didactice, dintre care:

  • 6 doctori în ştiinţe;
  • 5 doctoranzi;
  • 50% cu studii de masterat;
  • 12 profesori cu grad didactic superior;
  • 13 profesori cu grad didactic întâi;
  • 10 profesori cu grad didactic doi.

Administrația

Pascari Lia

Pascari Lia

Director al liceului și profesoară de chimie

Elpujan Olga

Elpujan Olga

Director adjunct pentru instruire și profesoară de educație civică

Moraru Victor

Moraru Victor

Director adjunct pentru educație și profesor de instrument muzical

Limbă și comunicare

Amoasii Anna

Amoașii Anna

Profesoară de limbă și literatură română

Cojocari Alina

Cojocari Alina

Profesoară de limbă și literatură română

Hariton Natalia

Hariton Natalia

Profesoară de limbă și literatură română

Harpailă Elena

Harpailă Elena

Profesoară de limbă și literatură română

Leahu Raisa

Leahu Raisa

Profesoară de limbă și literatură română

Limbi străine

Bondari Maria

Bondari Maria

Profesoară de limbi străine

Buznea Maria

Buznea Maria

Profesoară de limbi străine

Cechina Inna

Cechina Inna

Profesoară de limba franceză

Mutruc Irina

Mutruc Irina

Profesoară de limbi străine

Gavază Ludmila

Gavază Ludmila

Profesoară de limba engleză

Zabulica Eugenia

Zabulica Eugenia

Profesoară de limba franceză

Matematică și Științe

Cabac Nina

Cabac Nina

Profesoară de matematică

Condratiuc Elena

Condratiuc Elena

Profesoară de biologie

Grosu Tatiana

Grosu Tatiana

Profesoară de matematică

Guzgan Dorin

Guzgan Dorin

Profesor de fizică

Nichifor Diana

Nichifor Diana

Profesoară de chimie

Pleșca Aliona

Pleșca Aliona

Profesoară de informatică

Postolache Ion

Postolache Ion

Profesor de chimie

Spînu Ludmila

Spînu Ludmila

Profesoară de matematică

Vovc Eduard

Vovc Eduard

Profesor de fizică

Științe socio-umanistice

Apostol Gheorghe

Apostol Gheorghe

Profesor de geografie

Botnari Galina

Botnari Galina

Profesoară de istorie

Roman Petru

Roman Petru

Profesor de istorie

Tcaci Maria

Tcaci Maria

Profesoară de geografie

Arte și Sport

Butnaru Dumitru

Butnaru Dumitru

Profesor de educație fizică

Caliga Marina

Caliga Marina

Conducător artistic al corului profil arte

Glebov Ana

Glebov Ana

Profesoară de canto

Morari Marina

Morari Marina

Profesoară de literatură muzicală

Popovici Vitalie

Popovici Vitalie

Profesor de solfegiu și armonie