Despre noi

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova (alături de liceele „Gheorghe Asachi” şi „Natalia Dadiani” din Chişinău), continuând, din anul 1906, o tradiţie a excelenţei în educarea şi formarea tinerilor. Instituţia are drept scop păstrarea identităţii sale, plecând de la valorile tradiţionale, valorizând şi dezvoltând potenţialul resurselor umane şi materiale, consolidând liceul ca instituţie şi dând şanse egale elevilor pentru integrarea cu succes în învăţământul superior din ţară şi străinătate şi ca viitori cetăţeni activi, demni, creativi, capabili să se adapteze rapid şi eficient într-o societate în continuă schimbare. Cu aproape 500 de elevi şi 50 de cadre didactice, liceul este considerat, de drept, o valoroasă şi prestigioasă instituţie de învăţământ preuniversitar, oferind absolvenţilor de gimnaziu din zona de Nord şi de Centru posibilitatea de a-şi continua studiile la trei profiluri: Real, Umanist şi Arte. Prin realizările obţinute, prin performanţele elevilor şi absolvenţilor săi, precum şi prin contribuţia unui corp didactic experimentat, liceul înscrie pagini remarcabile în istoria şcolii basarabene.