Mesajul Doamnei Olga Elpujan,

Director al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” 

           Stimaţi utilizatori ai site-ului IP Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălți, bine ați venit pe pagina web al instituției noastre!

           IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova. Continuând, din anul 1906, o tradiţie a excelenţei în educarea şi formarea tinerilor, liceul se concentrează asupra formării unor absolvenți independenți, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei lor cariere și vieți și să contribuie la împlinirea lor intelectuală, iar prin aceasta – la creșterea calității vieții lor și a celor din jur.

      De-a lungul anilor, instituția noastră a trecut prin încercări şi reforme, prin lipsuri şi dureri, dar a avut întotdeauna şi frumoase împliniri. Liceul a coagulat valori, a format personalităţi în toate domeniile vieţii, care au strălucit în ţară şi pretutindeni. Pentru merite deosebite în activitate, pe 20 octombrie 2016, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, instituţiei i s-a conferit Ordinul de Onoare.

       Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ cu accent pe dezvoltarea individuală a liceenilor a atras un număr  mare de elevi din 13 raioane (118 sate)  din zona  de Centru şi de Nord a republicii. Astfel, la moment, instituția funcționează cu 20 de clase la ciclul liceal, profilurile Umanistic (inclusiv învățământ seral), Real și Arte (Muzică, Arte plastice).

      Nu poate exista şcoală fără elevi însetaţi de dorinţa cunoaşterii şi fără profesori devotaţi. Dintre cei 44 de profesori ai liceului, plini de har și dăruire, 2 au titlul de doctor în științe, 15 sunt deținători de titlul de master, 38 dețin grade didactice. Profesorii noștri își aduc contribuția la creșterea calității învățământului național exercitând rolul de membri ai comisiilor naționale/municipale de specialitate, autori de manuale și ghiduri metodice, formatori naționali la disciplină, îndrumători ai stagiilor pedagogice ale studenților de la USARB.

      O atenție deosebită acordăm asigurării/îmbunătățirii  bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să   se faciliteze   învățământul centrat pe nevoile elevilor. Astfel, instituția dispune de săli de clasă spaționase și luminoase dotate cu mobilier ergonomic și echipamente IT corespunzătoare standardelor de dotare minimă a cabinetelor școlare.

        În scopul creşterii competitivităţii liceului şi poziţionarea pe piaţa serviciilor educaţionale, implicăm cu succes comunitatea (agenţii economici, serviciile publice, ONG-urile, voluntarii, familiile elevilor etc.) în îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, odihnă şi petrecere a timpului liber pentru elevi.

        Vă mulțumim pentru interesul față de instituția noastră și sperăm că veți găsi utile informațiile publicate pe pagina web. Cu toate acestea, a vedea este important pentru a crede, prin urmare cel mai bun mod de a aprecia IP LTRIC este de a o vedea cu propriii ochi. Suntem întotdeauna gata să le oferim potențialilor elevi și familiilor lor un sentiment de apartenență la comunitatea academică crengiană.

Ținem să aducem mulțumiri absolvenților Tean Valentin și Baraboi Gabriel, care și-au adus contribuția substanțială în menținerea și extinderea paginii web a instituției.

Vă așteptăm, cu mult drag, să accesați pagina noastră!