Informații despre picturile elevilor profilului Arte

Pe parcursul semestrului întâi al anului de studii 2016-2017 au fost amenajate 2 expoziții de lucrări ale elevilor claselor a X, XI, XII, profil Arte de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”. Lucrările expuse au fost realizate în cadrul orelor de desen, pictură și compoziție. Acestea sunt doar lucrări-studiu efectuate la orele de profil. La desen au fost expuse lucrări cu natură statică drept gen al artei plastice, realizate în stil academic pe foi albe și nuanțate de formatul A-2, utilizând material grafic în tehnica creion, sanghină, cărbune, cretă albă. Natura statică, peisajele și compozițiile cu un conținut istoric, literar, cu obiceiuri și tradiții etc. sunt realizate de către elevi în tehnica acuarelei, guașei, tehnică mixtă. În realizarea compozițiilor plastice cu subiect, elevii aplică cu încredere gama bogată de elemente de limbaj plastic, legitățile compoziționale, tehnici de lucru necesare, și modul realist, abstract sau filosofic de creare al compozițiilor.

Folosirea Hărții Interactive

Harta Interactivă este creată pentru a permite absolvenților de a-și descrie experiența după absolvirea liceului.
  • La accesarea paginii hărții , întâlnim următoarea pagină , ce expune datele deja salvate de utilizatori.
  • Elementul marcat prin cifra 1 permite accesarea a tuturor articolelor deja create.
  • Elementul marcat prin cifra 2 accesează pagina standart a hărții , prin intermediul căreia este posibilă editarea și crearea checkpoint- elor pe hartă.
  • Pentru a avea posibilitatea de editarea a hărții e nevoie de a fi logat prin account-ul google (Elementul marcat prin cifra 3).
  • Fiind logat(ă) veți avea posibilitatea de a accesa pagina de editare, marcată prin cifra 4.
  • In pagina de editare aveți posibilitatea de a modifica punctele deja existente , sau de a crea alte noi. Pentru a crea un punct nou , setați harta pe locul dorit de amplasare a puntului, faceți click pe elementul notat prin cifra 5, și indicați pe hartă locul de amplasare a punctului dorit.
  • La creare punctului, indicati denumirea acestuia și scrieți comentariul dorit , fiind preferabilă indicația numelui autorului articolului.
  • Elementul notat prin cifra 6 permite amplasarea pozelor și a secvențelor video legate de punctul concret. Elementul notat prin cifra 7 salvează punctul pe hartă.