Dor de Eminescu 17.01.2017

Eminescu e întruparea literară a conştiinţei româneşti. Iată de ce, în fiecare an, la început de ianuarie, devenim părtaşi la nemurire, redescoperind esenţa spiritualităţii româneşti. Elevii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi şi-au dat întâlnire pe 17 ianuarie, în sala de conferinţe a bibliotecii universitare bălţene, pentru a parcurge cu sufletul înviorat file de literatură, pentru a răscoli istoria literară de la Eminescu până astăzi. Medalionul literar-muzical Dor de Eminescu a vizat stimularea şi afirmarea potenţialului artistic şi creativ al elevilor, dar şi dezvoltarea interesului elevilor pentru lectura textelor eminesciene. Activitatea a îmbinat arminios muzica, arta cuvântului şi arta teatrală. Participanţii şi-au dat întâlnire, metaforic spunând, la umbra teiului eminescian şi au curtat cea mai mare iubire eminesciană, Poezia. În acelaşi context, colaboratorii bibliotecii bălţene au prezentat noile achiziţii şi cărţile rare  în materie de eminescologie. Ca semn al valorificării culturii şi literaturii române de către liceenii crengişti, domnul Boboc Marin, reprezentant al Centrului European de Formare şi Informare, a oferit în dar o colecţie inedită din creaţia poetului Mihai Eminescu. A fost o lecţie sensibilă de literatură, care ne-a demonstrat că fără Eminescu am putea rămâne mai departe înfometaţi în cultură, vorba lui Constantin Noica, o lecţie care i-a invitat pe toţi să re-trăiască dorul de adevărata poezie, dor de Eminescu.

Nimic fără efort și perseverență

Luna decembrie a adus pe ușile sălilor de studiu ale Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți câte un poster cu genericul „În această clasă se vorbește corect limba română”. Fiecare poster conține o regulă ortografică, gramaticală sau de punctuație, provocând vorbitorul de limbă română (elev, profesor, părinte) să se exprime corect, indiferent de situația de comunicare în care se află. NIMIC FĂRĂ EFORT ȘI PERSEVERENȚĂ!