Acte Normative

Aici veți găsi diverse regulamente, ordine, planuri și multe alte lucruri importante ce țin de organizare și au un nivel înalt de importanță.

Regulamentul Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă” din Bălți
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general
Codul de etică al cadrului didactic
Codul educației al Republicii Moldova
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, anul școlar 2014-2015
Ordin cu privire la aprobarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului
Ordin cu privire la aprobarea Programului de desfășurare a sesiunii de examene 2017
Ordin cu privire la programele de examen, sesiunea 2017
Ordin cu privire la examenele de absolvire, anul școlar 2016-2017
Ordin cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2016-2017
Ordin cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, în învățământul general, sesiunea 2017
Ordin cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani
Ordin cu privire la prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar
Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar general
Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general
Plan managerial al Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă” din Bălți pentru anul de studii 2016-2017
Plan-cadru pentru învățământul primal, gimnazial și liceal, anul de studii 2016-2017
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar