Acte Normative

Aici veți găsi diverse regulamente, ordine, planuri și multe alte lucruri importante ce țin de organizare și au un nivel înalt de importanță.

Regulamentul Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă” din Bălți Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general Codul de etică al cadrului didactic Codul educației al Republicii Moldova Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, anul școlar 2014-2015 Ordin cu privire la aprobarea Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului Ordin cu privire la aprobarea Programului de desfășurare a sesiunii de examene 2017 Ordin cu privire la programele de examen, sesiunea 2017 Ordin cu privire la examenele de absolvire, anul școlar 2016-2017 Ordin cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2016-2017 Ordin cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, în învățământul general, sesiunea 2017 Ordin cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani Ordin cu privire la prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar general Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general Plan managerial al Liceului Teoretic Republican “Ion Creangă” din Bălți pentru anul de studii 2016-2017 Plan-cadru pentru învățământul primal, gimnazial și liceal, anul de studii 2016-2017 Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar