Evenimentul de totalizare a concursului „Ion Creangă, expresie monumentală a eposului românesc”

La 1 martie 2022, cu prilejul împlinirii a 185 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, în instituția noastră s-a desfășurat Ședința de totalizarea a celei de-a doua ediții a Proiectului educațional transfrontalier „Scriitorul sau ființa suspendată între cer și pământ”, și anume Concursul „Ion Creangă, expresie monumentală a eposului românesc”, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, județul Botoșani, România. Rezultatele, prezentate în urma jurizării, au fost uimitoare, iar cei 156 de participanți ne-au convins că inedita carte a humuleșteanului Ion Creangă nu are filele veștejite și nu le va avea niciodată, pentru că, elevii, nepoții sfătosului bunic de pe ambele maluri ale Prutului, prin lucrări originale, au demonstrat că povestitorul din mahalaua Țicăului este un scriitor nemuritor, care, prin opera sa, duce cititorul în lumea fericirii, acolo unde inima se bucură și gândul se odihnește, acolo unde miroase a pâine caldă și, gustând-o cu nesaț, simți fiorul spiritului românesc al poporului nostru, te simți ACASĂ.

Felicitări echipei de proiect din IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Bălți pentru implicarea activă în organizarea și desfășuararea cu succes a ediției a doua a proiectului:

  • Olga ELPUJAN, gazda evenimentului-coordonator, prof., director;
  • Anna AMOAȘII, coordonator, director adjunct, prof. de limba și literatura română;
  • Inga ZAZULEA, coordonator, prof. de limba și literatura română;
  • Elena MOLODIUC, prof. de limba și literatura română;
  • Corina IAVORSCHI, prof. de limba și literatura română;
  • Alina COJOCARI, doctorandă USARB, prof. de limba și literatura română; 
  • Cornelia MISINCIUC, prof. de limba franceză;
  • Maria BUZNEA, prof. de limba engleză;
  • Ferdinand OLIVA, profesor de arte plastice.

Pentru mai multe secvențe din cadrul evenimentului puteți accesa aici.

CONCURS „Ion Creangă, expresie monumentală a eposului românesc”

Dragi promotori ai creației lui Ion Creangă, echipa de proiect din Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți Vă invită să participați la CONCURSUL „Ion Creangă, expresie monumentală a eposului românesc”, care este inițiat cu intenția de a demonstra că opera sfătosului bunic din Humulești a trecut cu succes proba timpului și astăzi rămâne la fel de actuală, citită și studiată.
Activitățile propuse vin să promoveze creativitatea și originalitatea de exprimare a elevilor claselor liceale prin valorificarea creației marelui scriitor clasic Ion Creangă, marcând astfel 185 de ani de la naşterea scriitorului. Lucrările trebuie expediate până la data de 21.02.22.


REGULAMENTUL CONCURSULUI „Ion Creangă, expresie monumentală a eposului românesc”

30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală

Chiar dacă Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să se manifeste în fiecare zi.
📌 Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală, fondată în 1964, cunoscută și ca Ziua Internațională a Nonviolenței și a Păcii, este o inițiativă mondială, neguvernamentală, independentă, liberă și voluntară a educației pentru nonviolență și pace care se desfășoară în școlile din întreaga lume.
Ziua Internațională a Nonviolenței și Păcii în Școli promovează ideea de educare permanentă a copiilor în armonie, solidaritate, toleranță, nonviolență, pace și respect pentru drepturile omului.
În scopul promovării ideii de educare a tinerii generații în spiritul păcii, armoniei, solidarității, respectului, toleranței, dialogului și cooperării, elevii clasei a X-a „A” ai Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”, au participat la activitatea de sensibilizare: „Mesajul meu anti-violență”, elaborând un mesaj comun sub formă de video.

Noi performanțe în sport

Sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un aliment vital ce dezvăluie caracterul. Ambiția, perseverența, munca asiduă în afara orelor duc la rezultate remarcabile, astfel elevii claselor a XI-a ne bucură cu noi succese.

Elevul VLAS DANIEL, clasa a XI-a ,,A”, a ocupat locul II la Campionatul Republicii Moldova la kickboxing, contribuind, împreună cu antrenorul Roman Butnaru, la imaginea Liceului nostru.

Elevul VADIM GÎSCĂ, clasa a XI-a „D”, în calitate de discipol al școlii sportive specializate „Boris Petuhov”, a ocupat locul III la Campionatul Republican la Sambo în categoria de greutate 53kg.

Mândri de performanțele elevilor noștri. Sportul rămâne pentru crengieni un tărâm care se poate cuceri, având alături mentori, care îi motivează cu exemple vii de excelență.

„Vrem să ȘTIM” – Săptămâna metodică la matematică 15-19 noiembrie 2021

În perioada 15-19 noiembrie, în cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți s-a desfășurat Săptămâna metodică la matematică cu genericul „Vrem să ȘTIM” (Științe, Tehnologii, Informatică, Matematică). Lecțiile publice au fost realizate de către profesoarele de matematică: dna Spînu Ludmila (la clasa a XII-a D, profil Umanist), dna Banaru Nina (la clasa a X-a B, profil Real ) și dna Cernovschi Aurelia (la clasa a XI-a F, profil Arte).

Elevii, plini de emoții, au participat la Concursul de poezie „Matematica în jurul nostru” și au dat dovadă de creativitate și ingeniozitate, așternând pe hârtie versuri dedicate matematicii. Accesați linkul https://online.fliphtml5.com/nrkyg/czmi/ și veți observa cât de „poeți” sunt crengienii.

Concursul „Matematica – regina științelor” a fost o provocare atât pentru elevii amatori de pictură, cât și pentru cei de la profilurile real și umanistic care au încercat să adune toată matematica într-un desen, creând o adevărată bătălie.

Dna Berega Ana, profesoara de matematică, și  elevii clasei a XI-a au realizat o prezentare în PADLET cu cele mai reușite proiecte individuale, având ca teme: „Progresiile aritmetice și geometrice în viitoarea mea profesie”, „Progresiile  în viața cotidiană”, „Aplicații ale șirului Fibonacci în diverse domenii”.

Or, crengienii se avântă în misterul cifrelor, considerând, vorba lui Galileo Galilei, că matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.

Performanțe în pandemie

Educația în perioada pandemică marchează o generație. Procesul educațional, desfăşurat online, cu siguranță, va avea un impact profund în viața actanților. Elevii, îndrumați de mentori, şi cadrele didactice din liceu şi-au expus părerea referitor la avantajele şi dezavantajele instruirii online, participând cu articole la Simpozionul ,,Noile repere educaționale în pandemie”, organizat de Colegiul Economic ,,Ion Ghica” din Brăila, România.

Rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate: dna Amoaşii Ana, prof. de limba și literatura română – locul I
dna Zazulea Inga, prof. de limba și literatura română – locul II,

Iar elevii liceului, frumoși la suflet și la gând, ne-au bucurat cu LOCUL I:
Cernavca Valeria (clasa a XII-a F), coordonator: Amoaşii Ana
Cebotari Evelina (clasa a XII-a D), coordonator: Cojocari Alina
Motruc Daniela (clasa a XI-a C), coordonator: Cojocari
Trocin Nicoleta (clasa a XII-a C), coordinator: Iavorschi Corina
Buznea Ion (clasa a XI-a C), coordonator: Molodiuc Elena
Soroceanu Sorina (clasa a XI-a E), coordonator: Zazulea Inga
Draguțan Alexandra (clasa a XI-a E), coordonator: Zazulea Inga

Chiar și în context pandemic, binomul elev-profesor formează un tandem, demonstrând că educația este cea mai puternică armă care poate schimba lumea.

Săptămâna fizicii în cadrul LTRIC

În cadrul Săptămânii Fizicii, elevii liceului și profesorii Banari M., Guzgan D. și Vovc Ed. au realizat activități prin care au demonstrat că fizica reprezintă ştiinţa care guvernează materia, energia, spaţiul şi timpul.

Expoziția gazetelor de perete „Fizica în viața noastră”, organizată de către prof. Banari M.,  a reliefat cunoștințele elevilor referitor la importanța disciplinei, accentuând contribuția marilor fizicieni în evoluția științei.

La lecțiile demonstrative: „Principiul întâi al termodinamicii”, demonstrat de către prof. Vovc Ed., elevii clasei a XI-a „A” au reușit să cunoască eficiența legii conservării energiei la procesele în care intervine mișcarea termică a materiei, iar la subiectul lecție „Curentul electric alternativ”, prof Guzgan D. și elevii clasei a XII-a „D” au realizat demostrări a intensității curentului electric  alternativ.

Concursul posterelor „Elevul de astăzi, fizicianul de mâine”, desfășurat de către prof. Guzgan D.,  a motivat participanții să elaboreze diverse ipoteze referitor la evoluția ulterioară a fizicii.

Elemente de interdisciplinaritate s-au regăsit în lucrarea elevei Daraban Carolina (clasa a X-a „E”)

 Or, fizica reprezintă pentru elevii crengieni un instrument de cercetare a Universului.

Pentru mai multe poze accesați Albumul din Galerie.

Anunț!

          IP Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă”  din mun. Bălți  anunță concurs pentru ocuparea funcției de director  adjunct

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  adjunct al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la liceu), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

a)cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

d)copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;

e)Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

f)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;

g)cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h)copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

i) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

j) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din mun. Bălți str. Pușkin nr. 38, blocul nr. 6 et. III, 

 până la 16 august 2021, inclusiv.     

Telefoane de contact: 0231 52356.

Bibliografia concursului:

I. Acte legislative și normative în domeniu:

1.Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;

2.Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634; 

3.Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23.02.2018; 

II. Acte normative specifice domeniului funcției: 

     Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile  pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ general, „Acte normative