Concursul republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”

     Limba este cea mai de preț comoară a unui popor. Prin intermediul acesteia, ne afirmăm ca națiune pe arena mondială, promovăm valorile strămoșilor, precum și cultura neamului nostru. Pentru un adevărat patriot, nu există nimic mai important decât limba pe care a învățat să o vorbească încă de mic copil și pe care este mândru că o cunoaște.

     Având ca scop promovarea comunicării corecte, cât și a modelului vorbitorului cult de limbă română, elevii clasei a XII-a „B”, ghidați de profesoara de Limba și literatura română Ana Amoașii, au realizat un filmuleț în cadrul concursului republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”, ediția a III-a „Vasile Romanciuc”. Aceștia au demonstrat că în Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, limba română este la ea acasă și este vorbită corect de către fiecare. Muncind asiduu zi de zi, crengienii au reușit să prezinte, în doar 15 minute, cât de importantă și îndrăgită este pentru ei limba maternă.

     În cadrul etapei municipale a concursului, filmulețul a fost plasat pe locul I și transmis la etapa republicană, unde va fi ales cel mai bun proiect din toată țara. Le urăm mult succes și sincere mulțumiri membrilor echipei de creație, dar și mult stimatei profesoare Ana Amoașii, fără de care nu ar fi fost posibilă o asemenea performanță.

Echipa de creație, elevii clasei a XII-a „B”, profil Real:
 • Valentin Tean
 • Valeria Donici
 • Mirela Pasat
 • Gabriel Baraboi
 • Filip Spelciuc
 • Valeria Savca
 • Valeria Paiu
 • Daniil Smetanca
 • Daria Rîbac
 • Ecaterina Ciobanu
 • Daniela Scutaru
 • Vitalina Țăruș

Dacă doriți să priviți rezultatul muncii elevilor, găsiți filmulețul mai jos. Vizionare plăcută!

Ordin teze 2018-2019

 [embeddoc url=”https://ioncreanga.org/wp-content/uploads/2018/12/ordin-teze-DITS.pdf” download=”all”]

Water is LIFE! – iEarn Project made by Xth „B” form

[EN]
The project „Water Is Life” was realized by students from Xth „B” form – Valentin Tean, Vitalie Beleniuc, Valeria Paiu guided by their teacher Irina Mutruc, Ion Creanga High School, within the international project Global Issues: Environment Learning Circle 2 (Middle/High School) proposed on iEarn network (140 countries, 30 languages, 50.000 educators, 2 million youth). The main goal of the circle is to allow students to discuss a broad range of environmental social, political, and economic issues with concern and affect the Earth’s entire population.
Access the following link to view the project: CLICK

[RO]
Proiectul „Apa este viață” a fost realizat de elevii clasei a X-a „B” – Valentin Tean, Vitalie Beleniuc, Valeria Paiu, ghidați de profesoara lor Irina Mutruc, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, în cadrul proiectului internațional „Probleme globale: Cercul de studiere a mediului 2 (Gimnaziu/Liceu)” propus de rețeaua iEarn (140 de țări, 30 de limbi, 50.000 de pedagogi, 2 milioane de tineri). Principalul obiectiv al cercului este de a permite elevilor să discute despre problemele din mediul social, politic și economic, ce afectează întreaga populație a Pământului.
Accesați următorul link pentru a vedea proiectul: CLICK

Informații despre picturile elevilor profilului Arte

Pe parcursul semestrului întâi al anului de studii 2016-2017 au fost amenajate 2 expoziții de lucrări ale elevilor claselor a X, XI, XII, profil Arte de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”. Lucrările expuse au fost realizate în cadrul orelor de desen, pictură și compoziție. Acestea sunt doar lucrări-studiu efectuate la orele de profil. La desen au fost expuse lucrări cu natură statică drept gen al artei plastice, realizate în stil academic pe foi albe și nuanțate de formatul A-2, utilizând material grafic în tehnica creion, sanghină, cărbune, cretă albă. Natura statică, peisajele și compozițiile cu un conținut istoric, literar, cu obiceiuri și tradiții etc. sunt realizate de către elevi în tehnica acuarelei, guașei, tehnică mixtă. În realizarea compozițiilor plastice cu subiect, elevii aplică cu încredere gama bogată de elemente de limbaj plastic, legitățile compoziționale, tehnici de lucru necesare, și modul realist, abstract sau filosofic de creare al compozițiilor.

Decada comisiei metodice „Matematica și Științe”

Tradițional, în incinta Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” se desfășoară decade ale catedrelor. Astfel, din data de 21.11.2016 începe decada catedrei „Matematică și Științe” cu genericul: „Profesionalismul cere exercițiu și schimbare permanentă”. Vă invităm să participați activ la activitățile planificate pe parcurrsul acestei perioade, care promit să fie interesante, interactive și utile atât elevilor, cât și profesorilor. Programul activităților îl găsiți în imaginea de mai jos.