Concursul internațional „PRO Lectura” – oportunitate unică pentru elevi

Cu mult entuziasm elevii crengieni au participat la ediția a VI-a a Concursului internațional de lectură și creație Pro Lectura 2024 cu genericul „Folclorul: o călătorie prin copilărie, trecut și tradiție”, organizat de către AGIRoMd.

Concursul a oferit participanților oportunitatea de a-și exprima creativitatea, de a descoperi și de a împărtăși povești, tradiții și obiceiuri din palmaresul cultural, contribuind astfel la cultivarea unei atitudini pozitive față de propria cultură.

Dna Amoașii Anna, coordonatoare locală a concursului și profesoarele-mentori de la CM „Limbă și comunicare” au identificat talente în domeniul educației literar-artistice prin oferirea unei platforme de exprimare și valorizare a creativității elevilor (Proba Creație literară și Lucrare plastică). Stimularea potențialului creativ al participanților, prin activitatea de prezentare în fața camerelor de luat vederi, le-a oferit oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și prezentare în public (Proba Recital video), iar promovarea aspectelor culturale ale rețelelor sociale, le-au facilitat accesul la informații și conținut relevant și educativ și i-au implicat în utilizarea responsabilă a acestor platforme pentru promovarea valorilor culturale și artistice (Proba Cartea de vizită a personajului pe Instagram și Muzeul operei/personajului).

Anul acesta, la treapta liceală au participat 849 de elevi, iar elevii instituției IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” au obținut următoarele rezultate, fapt pentru care le aducem sincere felicitări:

ProbaNumele, prenumele elevului/eleveiClasaRezultatulProfesoară-mentor
Creație literarăNastas Auricaa X-a „D”Locul IICojocari Alina
Creație literarăVieru Mădălinaa XI-a „D”Locul IMolodiuc Elena
Lucrare plasticăBaraboi Arinaa X-a  „B”Locul IIIZazulea Inga
Recital (video)Iepure Veraa X-a „D”Locul ICojocari Alina
Recital (video)Goncearuc Valeria, Jmurco Lauraa X-a „D”Locul IIICojocari Alina
Cartea de vizită a personajuluiBotnari Lauraa XI-a „E”Locul IIIIavorschi-Talpă Corina
Cartea de vizită a personajuluiGanganu Anastasiaa XI-a „A”Locul IIIMolodiuc Elena
Muzeul personajului/opereiMaidanschi Bogdana XII-a „A”Locul IMolodiuc Elena
Muzeul personajului/opereiCucoș Marinelaa XII-a „F”Locul IIIavorschi-Talpă Corina

Holocaustul – o lecție crudă a istoriei

Începând cu anul 1933 și venirea la putere a lui Adolf Hitler, crimele antisemite au prins diverse forme – discriminarea, umilirea publică, eliminarea evreilor din spațiul politic, social, economic și cultural al Germaniei, violența, deportarea, confiscarea bunurilor și munca forțată.

Se estimează că peste 200 000 de asasini au comis crime asociate Holocaustului, precum asasinarea a circa șase milioane de evrei, dintre care 1,5 milioane de copii.

Este de datoria noastră, a tuturor, să nu uităm această lecție crudă a istoriei și să nu admitem să se repete. Iată de ce, an de an, desfășurăm activități pentru a sensibiliza elevii și a-i ajuta să conștientizeze toată amploarea acestei crime.

În perioada 22-31 ianuarie 2024, profesoarele de istorie Mura Antonina, Chihai Nelea, Aga Mihaela și-au propus să organizeze expoziții tematice, excursii la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, la Biblioteca Științifică Universitară, lecții tematice și vizionare de film documentar.

Le mulțumim pentru efortul depus și sperăm că elevii noștri vor fi printre persoanele ce combat rasismul, antisemitismul, xenofobia și alte forme de intoleranță.

Un dar din partea Fundației „Alexandru Budișteanu”în semn de pace și prietenie

Alexandru Budișteanu (1928-2021), născut în satul Pîrlița, raionul Ungheni,  a fost o personalitate notorie a României, doctor arhitect, Președinte al Uniunii Vorbitorilor de Limbă Engleză în România. A făcut parte din ,,generaţia de aur” a lui Eugeniu Coşeriu, lingvist de renume mondial, Nicolae Testemiţanu, promotorul învăţământului naţional în şcoala superioară medicală, Vitalie Belousov, fost rector al Universităţii Tehnice din Iaşi etc., care au rămas fideli idealurilor prestigiosului Liceu „Ion Creangă” din Bălţi, unde  au fost elevi în perioada României Mari.

Peste ani, Alexandru Budișteanu a revenit la Alma Mater și, ca urmare a afecţiunii Domniei sale faţă de Liceul „Ion Creangă”, reînființat ulterior după declararea independenţei Republicii Moldova, a instituit Premiul „Alexandru Budișteanu”, oferit anual celor mai buni elevi de la fiecare profil: Real, Umanist și Arte. În timpul vieții sale, a fost fidel tradiției de a reveni în fiecare sfârșit de primăvară la Bălți și de a-i cunoaște personal pe elevii ce se învredniceau de premiu. Cu regret, în anul 2021, Alexandru Budișteanu a trecut în neființă, dar bunele sale inițiative de a susține tinerii de astăzi sunt în continuare realizate de Fundația „Alexandru Budișteanu”, gestionată cu multă dăruire și profesionalism de Domnul Marius Dumitrescu.

Tradițional, așteptam oaspeții dragi la finalul lunii mai, dar, de această dată, Domnul Marius Dumitrescu ne-a vizitat chiar în primele zile ale anului, cu un cadou special pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina, ca urmare a războiului declanșat în țara vecină. Prin decizia reprezentanților fundației, aproape 400 de ursuleți de pluș, moșteniți de la familia Budișteanu, adunați cu multă dragoste, au fost aduși la Bălți pentru a fi oferiți copiilor din familiile afectate de ororile războiului.

Astfel, în data de 5 ianuarie 2024, grație susținerii din partea doamnei Feodora Rodiucova, președintă AO ,,Speranța Terrei” și a echipei organizației, care ne-au oferit spațiu și ne-au ajutat prin a invita familiile de refugiați ucraineni, mai mulți copii au avut parte de momente frumoase, voie bună, și au primit în dar câte un ursuleț de pluș din colecția personală a Domnului Alexandru Budișteanu.  Sărbătoarea, care a adus lumină în inima copiilor, a fost posibilă grație implicării active a unui grup de elevi voluntari de la Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălți, ghidați de Doamna Olga Elpujan, directoarea liceului, profesoară de educație pentru societate, care au pregătit un program de activități distractive pentru invitați și câte o surpriză dulce, în speranța că vor reuși să le readucă  zâmbetul pe buze și convingerea că va veni o zi cu pace, pace în suflet și în lume.

Plecăciuni și profundă recunoștință tuturor celor implicați în organizare, a fost o zi memorabilă pentru toți participanții și ne-am convins din nou că faptele bune sunt binecuvântate. Faptele noastre ne zidesc un nume!

Mai multe fotografii de la eveniment aici

Săptămâna metodică la matematică

Organizarea săptămânilor metodice la disciplinele de studiu a devenit deja o tradiție în instituția noastră. Săptămâna dedicată matematicii a surprins prin multitudinea de activități interactive unde se putea regăsi fiecare elev. Apreciem enorm efortul profesorilor care au monitorizat întreaga gamă de activități și implicarea activă a elevilor.

Raport_sapt_mat-1-5

Seminarul metodico-practic municipal al profesorilor de limba și literatura română

În data de 22 noiembrie 2023, IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a găzduit Seminarul metodico-practic municipal al profesorilor de limba și literatura română cu genericul: Comprehensiunea și interpretarea textului literar/de graniță: abordări didactice.

După înregistrarea participaților, Doamna Directoare, Olga ELPUJAN, a întâmpinat oaspeții cu un cuvânt de salut, invitându-i la un Atelier metodic coordonat de dna Anna AMOAȘII, profesoară de limba și literatura  română, grad didactic superior și dna IngaZAZULEA, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu, în care s-au punctat deficiențele comprehensiunii și interpretării textului literar și de graniță, profesorii fiind antrenați în identificarea modalităților de optimizare și de facilitare a acestor tipuri de activități la lecțiile de limba și literatura română.

Ulterior, participanții seminarului au fost invitați la ore publice care s-au  realizat concomitent: ,,Cititorul avizat și lectura interpretativă a textului de graniță Cărțile copilăriei mele (fragment de eseu) de Vladimir Beșleagă”, clasa a XII-a „C”, profil Umanist, oră realizată de dna Elena MOLODIUC, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu și ,,Modernitatea dramaturgiei lui Marin Sorescu. Tragedia Iona, o meditație asupra condiției umane”, clasa a XII-a „D”, profil Umanist, oră desfășurată de dra Alina COJOCARI, profesoară de limba și literatura română, grad didactic unu. La respectivele lecții, s-au pus în aplicație mai multe dintre ideile și sugestiile atelierului, asigurându-se o continuitate optimă a activităților din agenda seminarului.

Pauza de cafea a fost însuflețită de un schimb de cărți între participanții seminarului, care a purtat genericul: O carte  e definiția Paradisului. Această tradiție lunară a elevilor instituției a provocat membrii seminarului la discuții motivaționale.

Spre finele acestei sărbători de suflet a celor născuți în zodia profesorului de limba și literatura română, cadrele didactice au asistat la un Medalion literar intitulat „Poezia lui Nicolae LEAHU: de la autor la cititor”, dedicat celor 30 de ani de activitate literară a scriitorului. Responsabila,  dna Corina IAVORSCHI, profesoară de limba și literatura română, grad didactic doi, a incitat elevii claselor a X-a – a XII-a, membri ai Clubului de lectură, la o discuție de suflet pe marginea poeziei postmoderne. Elevii au recitat, au comentat, au ilustrat și au tradus original texte din creația omagiatului. Activitatea extracurriculară a fost onorată de prezența poetului Nicolae LEAHU, care a inspirat și mai mult tinerele talente basarabene.

Comisia metodică „Limbă și comunicare” mulțumește colegilor de breaslă care au ales să le fie alături la acest eveniment cultural.

Mai multe fotografii de la eveniment puteți accesa aici

Episcopia de Bălți – partener fidel în educație

În data de 20 martie 2023, la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, Preasfințitul Antonie, însoţit de PC Preot Dorian Revenco, protopop de Bălţi, a avut o întâlnire cu cadrele didactice de la această instituție de învățământ. PS Antonie le-a mulțumit pedagogilor pentru munca lor jerfelnică și le-a urat succese în activitatea lor pedagogică. În acest context a înmânat doamnelor profesoare de istorie Antonina Mura și Ana Molcosean Diplome de Gratitudine ca semn de înaltă prețuire pentru devotamentul profesional, dragoste față de semeni, promovarea valorilor românești și creștine în spațiul basarabean și promovarea adevărului istoric despre neamul românesc prin încurajarea elevilor de a participa la concursurile de istorie organizate de Episcopia de Bălți. PS Antonie a dăruit doamnelor profesoare și câte o Carte de Învăţătură de Credinţă Creştină Ortodoxă.

La aceeași întrunire PS Antonie a înmânat domnișoarei Cușnir Cristina, elevă în clasa a XII-a A, profil Real, Bursa „Mitropolit Visarion Puiu”, eleva a primit din partea ierarhului Episcopiei de Bălţi şi o Carte de Învăţătură de Credinţă Creştină Ortodoxă. În anul de învăţământ 2022 – 2023, Episcopia de Bălţi acordă, pentru zece luni, 35 de burse (20 de burse „Mitropolit Visarion Puiu” (850 de lei) şi 15 burse „Mecena Vasile Stroescu” (700 de lei)). Bursele „Mitropolit Visarion Puiu” şi „Mecena Vasile Stroescu” sunt oferite cu ajutorul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, păstorită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif. Mitropolitul Visarion Puiu (1879 – 1964) este primul ierarh care a păstorit la Bălţi (1923 – 1935), iar Vasile Stroescu (1845 – 1926) este cel mai mare filantrop român din Basarabia, care a făcut mult bine semenilor săi şi a rămas în conştiinţa urmaşilor ca mare ctitor de şcoli, spitale şi biserici. Aceste burse vin să ne amintească de modelele pe care le-am avut în acest spaţiu şi pe care suntem chemaţi să le urmăm.

Profesorii au mulțumit PS Antonie pentru contribuția valoroasă a Episcopiei de Bălți în educația tinerei generații, pentru încurajarea elevilor prin burse, motivânu-i în felul acesta să cunoască istoria poporului lor, să promoveze valorile naționale. Cuvinte de mulţumire a adresat și eleva bursieră, Cristina Cușnir, apreciind enorm suportul financiar acordat și asigurând audiența că va continua să se implice activ și mai departe.

În acest an de studii încă un elev al liceului nostru, Buznea Ion, clasa a XII-a D, profil Umanist, s-a învrednicit de un premiu în valoare de 1000 lei pentru desemnarea pe LOCUL III la Concursul regional la Istoria Românilor „Unirea Basarabiei cu România în retrospectivă istorică” organizat la inițiativa și cu suportul Episcopiei de Bălți a Mitripoliei Basarabiei în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Mai multe fotografii de la eveniment aici.

Proiect educațional transfrontalier „Interferențe cultural-educative la Est de Prut” – 28.02.-03.03.2023

În luna noiembrie 2022, Administrația Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți și a Liceului de Artă „Gh. Tattarescu”, Focșani, jud. Vrancea, România au semnat un acord de parteneriat pentru realizarea Proiectului educațional transfrontalier „Interferențe cultural-educative la Est de Prut”, a cărui scop este: realizarea schimbului de experiență în vederea îmbunătățirii demersului didactic și cunoașterii valorilor-cultural educative din spațiul românesc și moldovenesc de către elevii și cadrele didactice implicate în proiect.

După două vizite de schimb ale elevilor și profesorilor de la LTRIC la liceul din Focșani, a urmat vizita delegației de la liceul partener la Bălți, care s-a desfășurat în perioada 28.02.2023-03.03.2023. În cadrul acestei vizite au fost organizate mai multe activități educative în care au fost implicați elevi și profesori de la ambele instituții.

La sosirea grupului în data de 28.02.2023 s-a organizat o sesiune de inițiere în cadrul căreia oaspeții au făcut cunoștință cu cadrele didactice de la instituția gazdă și li s-a descris programul activităților pentru zilele următoare, apoi au fost cazați în incinta campusului USARB. În data de 1 Martie, grupul de elevi și profesori de la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” din Focșani au participat la un atelier de confecționare a păpușilor din pănușe de porum la Școala de Arte Plastice pentru Copii din Bălți, la ore realizate de cadrele didactice de la LTRIC împreună cu elevii din clasele a X-a, XI-a și XII-a, iar în după amiaza zilei au participat la festivitatea de finalizare a Concursului „Universul crengian, o educație prin și pentru valori” și la Deschiderea Festivalului Internațional de Muzică „Mărţişor 2023”, ediția a 57-a, organizat de primăria municipiului Bălți. În data de 2 martie, dis-de-dimineață grupul a mers într-o excursie la Soroca, unde au vizitat vechea cetate medievală și Monumentul „Lumânarea Recunoștinței”, la revenire la Bălți, elevii au avut parte de un atelier de discuții cu membrii Conciliului Consultativ al Elevilor de la LTRIC, iar profesorii au participat la un atelier cu colectivul didactic de la LTRIC, unde au făcut schimb de opinii și experiențe. Ziua a treia, 3 martie, a început cu o excursie în municipiul Bălți și o vizită la Biblioteca Științifică USARB. La ședința de totalizare a vizitei, care a avut loc în aceeași zi, elevii și profesorii și-au împărtășit impresiile, au primit diplome și suvenire ca amintire despre experiența trăită la Bălți.

Concursul „Universul crengian, o educație prin și pentru valori”, ediția a III-a, 1 martie 2023

Primăvara este o reflectare a sufletului uman, este anotimpul când, trezit la viață, omul caută să împletească din flori și din raze de soare mărțișorul fericirii, oferindu-l celor din jur ca simbol al respectului. Pentru Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, primăvara nu vine numai cu mărțișoare, zâmbete și flori, dar și cu omagierea iscusitului povestitor Ion Creangă, care, alături de Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, face parte din acea triadă de aur a literaturii române. În anul școlar curent, împlinirea a 186 de ani de la nașterea lui Ion Creangă a prilejuit organizarea a celei de-a treia ediții a Proiectului educațional transfrontalier „Scriitorul sau ființa suspendată între cer și pământ”, și anume Concursul „Universul crengian, o educație prin și pentru valori”, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, Școala Gimnazială Nr 1, Albești,  județul Botoșani, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu”, Focșani, jud. Vrancea, România și Gimnaziul „Adrian Păunescu”, s. Copăceni, r-nul Sîngerei.

Numărul impunător de participanți, circa 300 de elevi, a confirmat faptul că opera humuleșteanului Ion Creangă nu are filele veștejite și nu le va avea niciodată. La 1 martie 2023, în format offline și online,  s-a organizat Ședința de totalizare a concursului, în care nepoții sfătosului bunic de pe ambele maluri ale Prutului, au convins publicul că Ion Creangă este un scriitor nemuritor prin opera sa, care duce cititorul în lumea fericirii, acolo unde inima se bucură și gândul se odihnește, acolo unde miroase a pâine caldă și, gustând-o cu nesaț, simți fiorul spiritului românesc al poporului nostru, te simți ACASĂ.

Mai multe fotografii de la activitate pot fi vizualizate aici

Iată doar câteva din creațiile participanților:

Traducerea în limba engleză a poveștii „Punguța cu doi bani”

Creații plastice

Proiectul Internațional „Moldovan and Ukrainian Girls for Peace and Leadership”

Promovarea sistematică a principiului egalității de șanse pentru femei și bărbați este o preocupare recentă a Republicii Moldova. Iată de ce tot mai multe activități sunt realizate pentru a instrui tânăra generație și a încuraja fetele să manifeste activism civic. În acest an, 11 eleve din cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți au participat la Proiectul Internațional „Moldovan and Ukrainian Girls for Peace and Leadership”, desfășurat în perioada 21 septembrie-25 februarie 2023, proiect sponsorizat de Ambasada Canadei.
În tot acest timp, participantele au avut parte de un șir de sesiuni în limba engleză, care au avut drept scop formarea competențelor de lider și stimularea încrederii de sine.
Totodată s-a pus accent și pe o comunicare eficientă, aceasta fiind, la rândul său, o calitate esențială a oricărui lider de succes ca și formularea clară și concisă a unui mesaj, respectul arătat interlocutorului și atenția la feedback în timpul discuției.
Pe parcursul proiectului, elevele au realizat diverse acțiuni cu impact social, și anume au organizat activități interactive și distractive pentru copiii refugiați. Acestea fiind organizate pentru a stimula procesul de integrare în Republica Moldova a beneficiarilor.
Proiectul s-a încheiat cu premierea a celor mai active participante, valorificând munca depusă în această frumoasă perioadă. Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Municipală “B.P. Hașdeu” din Chișinău, implicând 137 de eleve premiate din 10 regiuni ale Moldovei.
Mulțumim mult tuturor elevelor pentru implicare activă, mulțumiri profesoarei de limba engleză, Postolachi Cristina, care le-a ghidat pe tot parcursul proiectului.

Inga Zazulea – desemnată pe locul II în categoria Profesorul anului 2023

Anual, profesorii din instituția noastră, participă cu mult curaj și îndrăzneală la concursul Pedagogul anului. Pentru ediția 2023 a fost desemnată drept învingătoare a etapei locale, doamna Inga Zazulea, profesoară de limba și literatura română, care activează în domeniu din 2005 și are deja o experiență de muncă de mai bine de 18 ani. Chiar din spusele dumneaei aflăm că și-a ales profesia din îndemnul inimii și o exercită cu multă dăruire de sine.

Convinsă că concursul „Pedagogul anului 2023” îi va oferi oportunitatea de a-și evalua competențele profesionale și de a spori prestigiul profesiei de pedagog, doamna Zazulea a pregătit temeinic și responsabil dosarul pentru etapa municipală a concursului, unde a prezentat materialele solicitate: oferte, răspunsuri la chestionare, proiecte didactice etc. Ulterior, în urma deciziei comisiei municipale, candidatura profesoarei a fost înaintată pentru a participa la faza a doua a concursului. La data de 7 februarie, în instituția IPLT „Mihai Eminescu” din mun. Bălți, doamna Zazulea a realizat în clasa a XII-a o lecție cu subiectul „Autoportret” de Lucian Blaga, o cheie de cunoaștere a profilului spiritual al scriitorului, care a fost apreciată cu calificativul Foarte bine. Următoarea probă la etapa a doua a fost Proba de ingeniozitate ad-hoc, care i-a permis profesoarei să demonstreze cunoștințe vaste la modulul psiho-pedagogic. Cu siguranță, cel mai emoționant moment a fost prezentarea discursului la tema „În numele viitorului”, în care s-a demonstrat rolul profesorului în creșterea și educarea tinerei generații.

Nu a fost deloc simplu, dar cu fiecare probă doamna profesoară a demostrat profesionalism, creativitate, originalitate și cât de mult iubește profesia pe care o îmbrățișează. Astfel, conform deciziei Comisiei de concurs din data de 15 februarie, doamna Inga Zazulea a fost desemnată pe LOCUL II, în categoria Profesorul anului, la etapa municipală a concursului Pedagogul anului 2023!

Din partea întregii comunități crengiene, îi aducem sincere felicitări Doamnei Profesoare și îi urăm și în continuare mult succes pe tărâmul pedagogic.

Inga-Zazulea