Anunț!

          IP Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă”  din mun. Bălți  anunță concurs pentru ocuparea funcției de director  adjunct

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  adjunct al instituţiei de învăţământ general depun personal sau prin reprezentant (la liceu), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

a)cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

d)copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;

e)Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

f)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;

g)cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h)copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

i) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

j) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din mun. Bălți str. Pușkin nr. 38, blocul nr. 6 et. III, 

 până la 16 august 2021, inclusiv.     

Telefoane de contact: 0231 52356.

Bibliografia concursului:

I. Acte legislative și normative în domeniu:

1.Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;

2.Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634; 

3.Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23.02.2018; 

II. Acte normative specifice domeniului funcției: 

     Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile  pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ general, „Acte normative

AVIZ! Concurs la postul de director adjunct!

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru activitatea didactică. 

            La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,  nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

IP_LTR_ICreanga_Balti_AVIZ_concurs_director-adjunct

Seminar-training pentru profesorii de limbă franceză

Marți, 16 octombrie 2018,  în incinta Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”  din Bălți a avut loc un seminar-training pentru profesorii de limbă franceză din instituţiile preuniversitare cu subiectul „Intégration des TICE dans l’enseignement des langues étrangères – échange France- Moldova”, organizat în cadrul proiectului „Francophonie et Solidarité”  în parteneriat cu Délégation départementale de Solidarité laïque du Cher. În calitate de  formator  a fost François Maurice,specialist în TIC din departamentul Cher, Franța,  așutat de coordonatorul proiectului Gerard Broussaud.  La activitate au fost prezenți peste 20 profesori din licee, colegii din Bălți  și din alte localități ale regiunii de nord a republicii. 

Simulând o lecție, unde profesorii au fost în calitate de elevi, dnul François Maurice a demonstrat diverse tehnici de dezvoltare a competențelor comunicative și pragmatice prin intermediul fișierelor audio și video. A fost un schimb de experiență util și înalt apreciat de profesori care la final și-au exprimat recunoștința, solicitând și alte activități de genul dat.

Poze de le eveniment

Concursul republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”

     Limba este cea mai de preț comoară a unui popor. Prin intermediul acesteia, ne afirmăm ca națiune pe arena mondială, promovăm valorile strămoșilor, precum și cultura neamului nostru. Pentru un adevărat patriot, nu există nimic mai important decât limba pe care a învățat să o vorbească încă de mic copil și pe care este mândru că o cunoaște.

     Având ca scop promovarea comunicării corecte, cât și a modelului vorbitorului cult de limbă română, elevii clasei a XII-a „B”, ghidați de profesoara de Limba și literatura română Ana Amoașii, au realizat un filmuleț în cadrul concursului republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”, ediția a III-a „Vasile Romanciuc”. Aceștia au demonstrat că în Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, limba română este la ea acasă și este vorbită corect de către fiecare. Muncind asiduu zi de zi, crengienii au reușit să prezinte, în doar 15 minute, cât de importantă și îndrăgită este pentru ei limba maternă.

     În cadrul etapei municipale a concursului, filmulețul a fost plasat pe locul I și transmis la etapa republicană, unde va fi ales cel mai bun proiect din toată țara. Le urăm mult succes și sincere mulțumiri membrilor echipei de creație, dar și mult stimatei profesoare Ana Amoașii, fără de care nu ar fi fost posibilă o asemenea performanță.

Echipa de creație, elevii clasei a XII-a „B”, profil Real:
 • Valentin Tean
 • Valeria Donici
 • Mirela Pasat
 • Gabriel Baraboi
 • Filip Spelciuc
 • Valeria Savca
 • Valeria Paiu
 • Daniil Smetanca
 • Daria Rîbac
 • Ecaterina Ciobanu
 • Daniela Scutaru
 • Vitalina Țăruș

Dacă doriți să priviți rezultatul muncii elevilor, găsiți filmulețul mai jos. Vizionare plăcută!