Water is LIFE! – iEarn Project made by Xth „B” form

[EN]
The project „Water Is Life” was realized by students from Xth „B” form – Valentin Tean, Vitalie Beleniuc, Valeria Paiu guided by their teacher Irina Mutruc, Ion Creanga High School, within the international project Global Issues: Environment Learning Circle 2 (Middle/High School) proposed on iEarn network (140 countries, 30 languages, 50.000 educators, 2 million youth). The main goal of the circle is to allow students to discuss a broad range of environmental social, political, and economic issues with concern and affect the Earth’s entire population.
Access the following link to view the project: CLICK

[RO]
Proiectul „Apa este viață” a fost realizat de elevii clasei a X-a „B” – Valentin Tean, Vitalie Beleniuc, Valeria Paiu, ghidați de profesoara lor Irina Mutruc, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, în cadrul proiectului internațional „Probleme globale: Cercul de studiere a mediului 2 (Gimnaziu/Liceu)” propus de rețeaua iEarn (140 de țări, 30 de limbi, 50.000 de pedagogi, 2 milioane de tineri). Principalul obiectiv al cercului este de a permite elevilor să discute despre problemele din mediul social, politic și economic, ce afectează întreaga populație a Pământului.
Accesați următorul link pentru a vedea proiectul: CLICK

Folosirea Hărții Interactive

Harta Interactivă este creată pentru a permite absolvenților de a-și descrie experiența după absolvirea liceului.
  • La accesarea paginii hărții , întâlnim următoarea pagină , ce expune datele deja salvate de utilizatori.
  • Elementul marcat prin cifra 1 permite accesarea a tuturor articolelor deja create.
  • Elementul marcat prin cifra 2 accesează pagina standart a hărții , prin intermediul căreia este posibilă editarea și crearea checkpoint- elor pe hartă.
  • Pentru a avea posibilitatea de editarea a hărții e nevoie de a fi logat prin account-ul google (Elementul marcat prin cifra 3).
  • Fiind logat(ă) veți avea posibilitatea de a accesa pagina de editare, marcată prin cifra 4.
  • In pagina de editare aveți posibilitatea de a modifica punctele deja existente , sau de a crea alte noi. Pentru a crea un punct nou , setați harta pe locul dorit de amplasare a puntului, faceți click pe elementul notat prin cifra 5, și indicați pe hartă locul de amplasare a punctului dorit.
  • La creare punctului, indicati denumirea acestuia și scrieți comentariul dorit , fiind preferabilă indicația numelui autorului articolului.
  • Elementul notat prin cifra 6 permite amplasarea pozelor și a secvențelor video legate de punctul concret. Elementul notat prin cifra 7 salvează punctul pe hartă.