Oportunități pentru elevi

PREMIUL ,,Alexandru Budişteanu”

Ca urmare a afecţiunii deosebite a domnului Alexandru Budișteanu faţă de liceul „Ion Creanga”, reînfiinţat ulterior declarării independenţei Republicii Moldova, materializată în angajamentul acestuia din data de 20 octombrie 1995,  de sprijinire prin orice mijloace a acestei instituţii de învăţământ secundar, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” – având în vedere că activitatea liceului se desfăşura atunci în cadrul acestei universităţi – a adoptat, la data de 25 ianuarie 1996, Hotărârea prin care a aprobat instituirea Premiului „Alexandru Budişteanu” (Proces-verbal nr. 4).

Premiul a cunoscut o evoluție pozitivă: an de an, numărul elevilor, cărora le-a fost acordat, crescând proporţional cu numărul profilurilor liceului. Astfel, până în anul 2021 inclusiv, au  avut loc 26 de decernări ale Premiului, numărul total fiind de 42 de persoane, întrucât unii premianţi s-au învrednicit de obţinerea repetată a acestui premiu prestigios.

Începând cu data de 24 iulie 2013,  Liceul „Ion Creangă” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 563/11.08.1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin HG 562/24.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.161-166/26.07.2013, art. 656.

 Întru continuarea tradiţiei acordării Premiului „Alexandru Budişteanu”, începând cu anul şcolar 2012-2013, decernarea premiului este făcută de Fundaţia „Alexandru Budişteanu”, care a fost înfiinţată din  iniţiativă domnului Alexandru Budişteanu şi care este o organizaţie juridică fără scop patrimonial, ce promovează inclusiv dezvoltarea schimburilor culturale între România şi Republica Moldova, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 5 din Bucureşti în baza încheierii acordului pronunţat de această instanţă la data de 29.08.2012 în dosarul nr.20.241/302/2012.

Statutul Premiului „Alexandru Budișteanu”

PREMIUL Sprijinul Familiei „ Marcu Valuța”

Ca urmare a afecțiunii deosebite a domnului Constantin Șonea – strănepotul unuia dintre cei mai merituoși directori ai Liceului de băieți „Ion Creangă” din Bălți, Marcu Valuta – față de IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, materializată în angajamentul acestuia din 15 mai 2017, de sprijinire prin orice mijloace a acestei instituții de învățământ secundar, Consiliul Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” a aprobat înființarea Premiului Sprijinul Familiei „Marcu Valuța”.

Instituirea acestui premiu a fost motivată de intenția domnului Constantin Șonea de a ajuta, anual, unul dintre elevii cu reușită școlară, dar cu grave probleme materiale și/sau familiale, convenindu-se ca Sprijinul instituit să poarte numele „Marcu Valuța”,  ținând seama de personalitatea acestuia, precum și de faptul că dl Constantin Șonea s-a angajat să suporte material decernarea acestui sprijin care prevede (și) o recompensă bănească.

Sprijinul Familiei „Marcu Valuța” are ca scop sprijinirea și stimularea obținerii unor performanțe intelectuale și educative cât mai înalte ale elevilor liceului ce suferă de lipsuri materiale grave.

Statutul Premiului Sprijinul Familiei „Marcu Valuța”

PREMIUL DE EXCELENȚĂ al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din m. Bălți

Instituirea Premiului de Excelență al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a fost motivat de intenția de a stimula și de a recompensa, anual, cei mai merituoși liceeni-absolvenți ai Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți pentru rezultatele considerabile ale acestora în perioada celor 3 ani de studii liceale. De asemenea, la determinarea câștigătorului, se va lua în considerare și faptul cum aceștia au contribuit la promovarea imaginii liceului prin diverse participări și locuri premiante obținute în decursul a trei ani de studiu în liceu la nivel național și internațional, făcând, astfel, cunoscută imaginea instituției inclusiv peste hotarele țării.

Instituirea Premiului de Excelență al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a reieșit din necesitatea de extindere a tradiției existente în cadrul liceului de a stimula dorința, dar și meritele deosebite la învățătură, prin instituirea altor premii, alături de prestigiosul Premiu „Alexandru Budișteanu”, care a fost legalizat încă din anul 1995 și continuă să existe și în prezent.

Întru continuarea tradiției acordării premiilor pentru performanță academică, Premiul de Excelență al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” a fost pentru prima dată inaugurat în anul de studii 2015-2016, la inițiativa și prin hotărârea Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți.  

 Statutul Premiului de Excelență al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți   

PREMIUL Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din m.Bălți

Instituirea Premiului Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a fost motivat de intenția de a stimula și de a recompensa, anual, cei mai merituoși liceeni prin acordarea titlului de Premiant al Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți pentru rezultatele considerabile ale acestora la învățătură pe parcursul anului de studii respectiv. De asemenea, la decernarea titlului, se va lua în considerare și faptul cum aceștia au contribuit la promovarea imaginii liceului prin diverse participări și locuri premiante obținute în decursul unui an de studiu în liceu la nivel național și internațional, făcând, astfel, cunoscută imaginea instituției inclusiv peste hotarele țării.

Decernarea Premiului Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a reieșit din intenția de a continua tradiția existentă în cadrul acestui liceu prin instituirea, la data de 25 ianuarie 1996, a Premiului „Alexandru Budișteanu” și a Titlului de Premiant de Onoare al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”.

Întru continuarea tradiției acordării anumitor distincții pentru învățătură, Premiul Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” a fost inaugurat în anul de învățământ 2015-2016, la inițiativa și prin hotărârea Consiliului Profesoral al instituției nominalizate.  

Statutul Premiului Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți