Oportunități pentru elevi

PREMIUL ,,Alexandru Budişteanu”

Ca urmare a afecţiunii deosebite a domnului Alexandru Budișteanu faţă de liceul „Ion Creanga”, reînfiinţat ulterior declarării independenţei Republicii Moldova, materializată în angajamentul acestuia din data de 20 octombrie 1995,  de sprijinire prin orice mijloace a acestei instituţii de învăţământ secundar, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” – având în vedere că activitatea liceului se desfăşura atunci în cadrul acestei universităţi – a adoptat, la data de 25 ianuarie 1996, Hotărârea prin care a aprobat instituirea Premiului „Alexandru Budişteanu” (Proces-verbal nr. 4).

Premiul a cunoscut o evoluție pozitivă: an de an, numărul elevilor, cărora le-a fost acordat, crescând proporţional cu numărul profilurilor liceului. Astfel, până în anul 2021 inclusiv, au  avut loc 26 de decernări ale Premiului, numărul total fiind de 42 de persoane, întrucât unii premianţi s-au învrednicit de obţinerea repetată a acestui premiu prestigios.

Începând cu data de 24 iulie 2013,  Liceul „Ion Creangă” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 563/11.08.1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin HG 562/24.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.161-166/26.07.2013, art. 656.

 Întru continuarea tradiţiei acordării Premiului „Alexandru Budişteanu”, începând cu anul şcolar 2012-2013, decernarea premiului este făcută de Fundaţia „Alexandru Budişteanu”, care a fost înfiinţată din  iniţiativă domnului Alexandru Budişteanu şi care este o organizaţie juridică fără scop patrimonial, ce promovează inclusiv dezvoltarea schimburilor culturale între România şi Republica Moldova, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 5 din Bucureşti în baza încheierii acordului pronunţat de această instanţă la data de 29.08.2012 în dosarul nr.20.241/302/2012.

Statutul Premiului „Alexandru Budișteanu”

PREMIUL DE EXCELENȚĂ al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din m. Bălți

Instituirea Premiului de Excelență al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a fost motivat de intenția de a stimula și de a recompensa, anual, cei mai merituoși liceeni-absolvenți ai Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți pentru rezultatele considerabile ale acestora în perioada celor 3 ani de studii liceale. De asemenea, la determinarea câștigătorului, se va lua în considerare și faptul cum aceștia au contribuit la promovarea imaginii liceului prin diverse participări și locuri premiante obținute în decursul a trei ani de studiu în liceu la nivel național și internațional, făcând, astfel, cunoscută imaginea instituției inclusiv peste hotarele țării.

Instituirea Premiului de Excelență al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a reieșit din necesitatea de extindere a tradiției existente în cadrul liceului de a stimula dorința, dar și meritele deosebite la învățătură, prin instituirea altor premii, alături de prestigiosul Premiu „Alexandru Budișteanu”, care a fost legalizat încă din anul 1995 și continuă să existe și în prezent.

Întru continuarea tradiției acordării premiilor pentru performanță academică, Premiul de Excelență al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” a fost pentru prima dată inaugurat în anul de studii 2015-2016, la inițiativa și prin hotărârea Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți.  

 Statutul Premiului de Excelență al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți   

PREMIUL Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din m.Bălți

Instituirea Premiului Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a fost motivat de intenția de a stimula și de a recompensa, anual, cei mai merituoși liceeni prin acordarea titlului de Premiant al Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți pentru rezultatele considerabile ale acestora la învățătură pe parcursul anului de studii respectiv. De asemenea, la decernarea titlului, se va lua în considerare și faptul cum aceștia au contribuit la promovarea imaginii liceului prin diverse participări și locuri premiante obținute în decursul unui an de studiu în liceu la nivel național și internațional, făcând, astfel, cunoscută imaginea instituției inclusiv peste hotarele țării.

Decernarea Premiului Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți a reieșit din intenția de a continua tradiția existentă în cadrul acestui liceu prin instituirea, la data de 25 ianuarie 1996, a Premiului „Alexandru Budișteanu” și a Titlului de Premiant de Onoare al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”.

Întru continuarea tradiției acordării anumitor distincții pentru învățătură, Premiul Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” a fost inaugurat în anul de învățământ 2015-2016, la inițiativa și prin hotărârea Consiliului Profesoral al instituției nominalizate.  

Statutul Premiului Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți    

PREMIUL pentru activități civice „TINERII ÎN ACȚIUNE”

Școala are misiunea să-i pregătească pe elevi/eleve să devină cetățeni activi și responsabili într-o societate complexă, multiculturală, cu o evoluție rapidă. Activitățile civice, numite activități în beneficiul comunității, pun accentul pe intervenția directă a cetățenilor, în cazul nostru elevi/eleve,  în soluționarea problemelor comunității prin activități de voluntari. Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi inter-relaţionare, competențele pentru cultura democratică, competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă interesul.

  Astfel, instituirea Premiului pentru activități civice „Tinerii în acțiune” ca urmare a inițiativei din partea Dianei Nanu, absolventă LTRIC, promoția 2008, a fost motivată de intenția de a crea un instrument de stimulare a elevilor/elevelor prin aprecierea și recompensarea, anual, a  celor mai activi și implicați liceeni ai instituției în acest gen de activități. Premiul pentru activități civice „Tinerii în acțiune” este propus a fi inaugurat începând cu anul de studii 2021-2022, prin hotărârea Consiliului Profesoral al IP Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, întru diversificarea tradiției acordării premiilor nu doar pentru performanță academică, dar și pentru activism civic.

Participarea elevilor/elevelor la concurs va contribui la stabilirea și extinderea relațiilor de colaborare și prietenie dintre actualii elevi/eleve ai/ale Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” și absolvenții merituoși ai acestei instituții.

Statutul Premiului pentru activități civice „TINERII ÎN ACȚIUNE”

Formular de aplicare la concurs pentru obținerea premiului „TINERII ÎN ACȚIUNE”