Informație despre profesorii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”

Pascari Lia
Profesoară de Chimie | 

Studii: Grad managerian I (2000-’08). Grad didactic superior (2000). Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Chimie, specialitatea chimist, profesor de chimie (1982).

Angajări: Director al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Bălți (din 2013). Director adjunct al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (1995-2000 ; 2004). Profesoară de chimie (din 1992).

Lucrări: 15 articole științifico-metodice.

profesori
Elpujan Olga
Directoare, Profesoară de educația civică.

Studii: Școala Pedagocică „Boris Glavan” din Soroca, specialitatea educator în instituțiile preșcolare(1991). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac. de Pedagogie și Psihologie, specialitatea psiholog, profesor de psihologie(1995).Ciclu de master(2013).Doctorandă(din 2014).Grad didactic superior(2014).

Angajări: profesoară de psihologie(din 1995). Șefă a Catedrei de psihologie, pedagogie și știinte ale educației, coordonator al practicii pedagogice(1995-2000, 2002).Director adjunct(2003-11).Director al Colegiului Pedagogic și al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Bălți(2011-12). Director al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți(din 2012).

Lucrări: 11 articole științifico-metodice.

profesori
Moraru Victor
Director adjunct pentru educație.

Studii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac.de Muzică și Pedagogie Muzicală, specialitatea profesor de muzică(1993).Grad didactic superior.

Angajări:Profesor de ritmică și coregrafie, de instrumene muzicale(din 1993). Șef al Catedrei de arte(2006-’11).Director adjunct al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”(din 2012).

Distincții:Titlul onorific „Om emerit”(2008).

profesori
Amoașii Ana
Director adjunct pentru instruire.
Profesoară de limba și literatura română.

Studii: Școala Pedagogică „50 de ani ai ULCT” din Orhei (1988). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac. de Filologie.; specialitatea limba și literatura română(1993). Grad didactic superior.

Angajări: Profesoară de l. și lit. română (din 1993).Director adjunct al Liceului Teoretic „Ion Creangă”(2000-’04).Șefă a Secției de limbă și literatură română în componența Catedrei de Limbă și Comunicare(2009-’14).

profesori
Hariton Natalia
Profesor de Limbă și literatură română.

Studii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac.de Filologie, specialitatea limba și literatura română / limba și literatura franceză (2005).Grad didactic II. Doctorandă.

Angajări: Profesoară de limba și literatura română (din 2006).

profesori
Harpailă Elena
Profesor de Limbă și literatură română.

Studii: Univaersitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac.de Filologie, specialitatea limba și literatura română / limba latină (1997).Ciclul de master. Grad didactic I.

Angajări: Profesoară de limba și literatura română , de limba latină (din 1997).Șefă a secției diriginților (2005).

profesori
Buznea Maria
Profesoară de Limbă franceză.

Studii: Univaersitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac.de Limbi și Literaturi Străine, specialitatea limba și literatura franceză / limba și literatura engleză (2008).

Angajări: Profesoară de limba franceză (2008-’10, 2011-’13).

profesori
Cechina Inna
Profesoară de limbă franceză.

Studii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Fac.de Limbi și Literaturi Străine, specialitatea limba și literatura franceză / limba și literatura engleză (1992).

Angajări: Profesoară de limba franceză (1992-2011).Director adjunct al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (2008-’11).Șefă a Catedrei de științe socio-umane(2004).Șefă a secției de limbi străine în componența Catedrei de limbă și comunicare (2007,2011-’13).

profesori
Mutruc Irina
Profesoară de limbă engleză și franceză.

Studii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specialitatea limba și literatura franceză / limba și literatura engleză (1999). Ciclul de master. Grad didactic I.

Angajări: Profesoară de limbă franceză (1998-2013). Șefă a secției diriginților (2007,2011-’13).Director adjunct al Liceului Teoretic și al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți (2011-’13).

profesori
Zabulica Eugenia
Profesoară de limbă franceză.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Limbi Străine, specialitatea limba franceză.(1976)

Angajări: Profesoară de limbă franceză.

Condratiuc Elena
Profesoară de biologie.

Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Biologie și Pedologie, specialitatea învățător de biologie și chimie (1982). Grad didactic superior (2005).

Angajări: profesoară de biologie (din 1992). Șefă a Catedrei de Științe Reale (2001-10, 2013).

Lucrări: 9 articole științifico-metodice.

profesori
Pleșca Aliona
Profesoară de informatică.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Tehnică și Matematică, specialitatea tehnică și informatică (1996).Grad didactic II (2008).

Angajări: Profesoară de informatică (din 1996).

profesori
Postolache Ion
Profesor de chimie.

Studii: Institutul Agricol de Stat „M. V. Frunze” din Chișinău, Facultatea de Zootehnie, specialitatea zootehnicia(1962).Institutul Pedagogic de Stat „Taras Șervcenko” din Tiraspol, Facultatea de Chimie și Biologie, specialitatea profesor de chimie și biologie (1965).Grad didactic superior.

Angajări: Profesor de chimie (din 2001).

profesori
Spînu Ludmila
Profesoară de matematică.

Studii: Școala Pedagogică „50 de ani ai UCTC” din Orhei, specialitatea învățător la clasele primare (1973). Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Fizică și Matenatică, specialitatea matematică (1977). Grad didactic I (2008).

Angajări: Profesoară de matematică și metodica predării matematicii(2003-’14).Șefă a Catedrei de științe reale (2011-’12; din 2014).Coordonator al practicii pedagogice (2005-2006).

Apostol Gheorghe
Profesor de geografie.

Studii: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, specialitatea pedagogia învățământului primar (2004). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe ale Naturii și Agroeconomie, specialitatea geografie și biologie (2008).

Angajări: profesor de geografie (2008-’13).

profesori
Botnari Galina
Profesoară de istorie.

Studii: Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de Istorie și Pedagogie, specialitatea profesor de istorie și științe sociale și metodist în domeniul muncii educative (1988). Grad didactic I.

Angajări: Profesoară de istorie (2005-’14). Șefă a Catedrei de științe socio-umane (2007-’10, 2013).

profesori
Tcaci Maria
Profesoară de geografie.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Taras Șervcenko” din Tiraspol, Fac. de Geografie și Biologie, specialitatea profesor de geografie și biologie (1983).

Angajări: Profesoară de geografie (din 2006). Șefă a Catedrei de științe socio-umanen (2011-’12).