Transparență

Regulamente și instrucțiuni aprobate de organele de conducere a LTRIC

Consultarea opiniei membrilor comunității crengiene

  • Analiza rezultatelor Sondajului realizat printre profesori cu privire la calitatea procesului instructiv-educativ în cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți (mai 2022)

Informații cu referire la activitatea Biroului Sindical din cadrul LTRIC

Acte normative